Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

 

Regionálny úrad školskej správy v Žiline ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Každá žiadosť o informáciu musí mať predpísané náležitosti uvedené v § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a spôsob sprístupnenia požadovaných informácií.

Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané:

  • písomne (poštou- na adresu: Regionálny úrad školskej správy v Žiline, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina),
  • elektronickou poštou (e-mailom: lucia.kyselova@russ-za.sk),
  • osobne alebo telefonicky (041/3226704, 0917 687 583).
Súbory na stiahnutie

Žiadosť_tlačivo (doc, 34 kB)