Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Úradná tabuľa

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý, PhD.
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Bc. Barbora Klenčáková
sekretariát

Osobný úrad

Mgr. Lenka Ferenčáková
vedúca osobného úradu
JUDr. Mgr. Lucia Kyselová
právnik
Ing. Ján Polák
štatistik
Iveta Líšková
kontrola
Anna Kupčuliaková
kontrola
Ing. Iveta Huláková
personalistika, mzdy
Ing. Róbert Červenčík
správca siete, IT

Odbor metodiky

PhDr. Janka Eldesová
vedúca odboru, metodik pre stredné školy
Mgr. Vladimír Kvaššay
metodik pre ZŠ
Ing. Monika Hanuljaková
metodik pre ZŠ
Mgr. Mária Petráková
metodik pre MŠ, ZUŠ
Mgr. Jana Černická
metodik pre špeciálne školy a ŠZ
Mgr. Emília Berzáková
metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ
Ing. Anna Trauerová
metodik pre TV, šport, mládež, súťaže

Odbor ekonomiky

Ing. Pavol Kubo
vedúci odboru
Ing. Marianna Bartošová
rozpočet, analýzy
Ing. Anna Chrenková
rozpočet, analýzy
Henrieta Papanová
rozpočet, analýzy
Ing. Janka Kormaňáková
rozpočet, analýzy
Mgr. Petra Koháryová
rozpočet, analýzy
Mgr. Iveta Šarláková
rozpočet vlastného úradu
Jozefína Sandanusová
účtovníctvo, výkazníctvo
Mgr. Anna Pikuliaková
metodik účtovníctva
Ing. Dominika Falaštová
investičná činnosť, VO