Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Získanie nižšieho stredného vzdelania

Regionálny úrad školskej správy v Žiline v zmysle § 31a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje základné školy, ktoré môžu organizovať program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania, termín písomného testu na prijatie do programu vzdelávania a termín komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania.