Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vzdelávanie detí cudzincov

Metodické odporúčania ako deťom prichádzajúcim z cudziny pomôcť s adaptáciou v našich školách, ako postupovať pri zaradení do ročníka a tiež ako postupovať pri ich hodnotení nájdete na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

 

https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov/