Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Voľné miesta pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách v školskom roku 2024/2025

 

Regionálny úrad školskej správy v Žiline v súlade s § 71 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá zoznam škôl s počtom voľných miest, v ktorých môžu žiaci plniť povinnú školskú dochádzku.