Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vedúca školskej jedálne v ZŠ s MŠ (Lutiše)

  • Názov školy alebo školského zariadenia: ŠJ pri ZŠ s MŠ Lutiše
  • Adresa sídla školy alebo školského zariadenia: Lutiše 65, 013 05
  • Kontakty na zodpovednú osobu: zslutise@gmail.com, 041/5976105
  • Voľná pracovná pozícia: vedúca školskej jedálne - polovičný úväzok - trvalý pracovný pomer
  • Kvalifikačné predpoklady: podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie)
  • Predpokladaný dátum prijatia: 1.7. 2024
  • žiadosti so životopisom posielajte na mailovú adresu