Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Upratovačka (Žilina)

Špeciálna základná škola s materskou školou

                                                    Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

 

 

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

 

upratovačka

           

            Termín nástupu:  1.7.2022

 

            Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

 

            Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

  •  stredoškolské vzdelanie
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť pracovitosť

Náplň práce:

  • upratovacie práce objektu školy,

Platové podmienky:  v hrubom v rozpätí 646,00 – 701,00 Eur,   zvýšený v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe (v zmysle zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Požadované doklady: -    žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • štrukturovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového  zákona,

Podanie žiadosti:

            Špeciálna základná škola s materskou školou

            J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

            Email: szsza@szsza.sk

            Kontkat: 0911 932 373

 

Prijímanie žiadosti : 30.5.2022