Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka materskej školy (Terchová)

Základná škola s materskou školou A.F. Kollára, Školská 86, Terchová v súlade §84 ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov pracovnej pozície

učiteľ/ka materskej školy

Rozsah pracovného úväzku

100% úväzok s nástupom od 22.08. 2022 na dobu určitú do 31.08. 2023

Kvalifikačné požiadavky

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontakt  : msterchova@gmail.com

Názov pracovnej pozície

pedagogický asistent pre MŠ

Rozsah pracovného úväzku

100% úväzok s nástupom od 22.08. 2022 v rámci projektu PoP II. do 31.08. 2022

Kvalifikačné požiadavky

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontakt  : msterchova@gmail.com

Názov pracovnej pozície

špeciálny pedagóg  pre MŠ

Rozsah pracovného úväzku

100% úväzok s nástupom od 22.08. 2022 v rámci projektu PoP II. do 31.08. 2022

Kvalifikačné požiadavky

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontakt  : msterchova@gmail.com