Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka matematiky (Dolný Hričov)

ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove prijme do pracovneho pomeru učiteľa matematiky pre 2. stupeň ZS.  
Termín nástupu: od 26. augusta 2024
Pracovný pomer: doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia na neurčito, skúšobná doba: 3 mesiace
Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
a) kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch príloha č. 1.
b) bezúhonnosť § 15
c) zdravotná spôsobilosť § 16
d) ovládanie štátneho jazyka § 17
e) stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa
Ďalšie požiadavky:
znalosť práce s PC (Office Word, Power Point, Microsoft Excel, internet);
flexibilita, kreativita; inovatívnosť vo vyučovaní predmetu;
komunikačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci, samostatnosť;
príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme;
prax v obore vítaná.
 
Požadované doklady:
žiadosť  o prijatie do zamestnania;
štruktúrovaný profesijný životopis;
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín podania žiadosti:
Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Školská 248, 013 41 Dolny Hricov, prip. mailom na adresu zsdhricov@azet.sk
Blizsie informacie poskytne riaditel skoly na tel.cisle : 041/5572133