Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Školník/údržbár (Lietavská Lúčka)

Informácie o voľnom pracovnom mieste

Základná škola Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka zverejňuje nasledovnú informácia o voľnom pracovnom mieste prevádzkového zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Lietavská Lúčka, Skalka 34,

013 11 Lietavská Lúčka

Kontaktná osoba:

Mgr. Daniela Bitušiaková, riaditeľka školy

Kontaktné údaje:

041/5688244

admin@zslietlucka.edu.sk

Pracovné miesto/pozícia:

školník/údržbár

Pracovný pomer na dobu:

pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou na dobu neurčitú

Termín nástupu:

01. 07. 2024

Pracovný úväzok:

plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne stredoškolské odborné vzdelanie,
 • vodičské oprávnenie,
 • kuričský preukaz (je výhodou, nie podmienkou)

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad predloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy)

Platové podmienky:

plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Iné súvisiace požiadavky:

šikovný a priateľský školník, ktorý zabezpečí:

 • vykonávanie opráv a bežnej údržby majetku školy (interiéru, exteriéru) a školských priestorov,
 • udržanie čistoty a poriadku v areáli školy (kosenie, hrabanie, zimná údržba...),
 • údržbu a starostlivosť o zeleň v areáli školy,
 • manuálnu zručnosť, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilitu, bezúhonnosť.

Termín podania žiadosti:

 • do 22. 06. 2024 osobne, elektronicky alebo poštou na adresu školy,
 • na základe posúdenia žiadostí budú žiadatelia pozvaní na osobný pohovor

 

V Lietavskej Lúčke, dňa 09. 04. 2024                                          Mgr. Daniela Bitušiaková

                                                                                                                riaditeľka školy