Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Pedagogický asistent/ka, (Babín)

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Babín, Babín 37, 029 52 v súvislosti s voľným pracovným miestom na zastupovanie počas dlhodobej PN oznamuje:

Pedagogický asistent/ka, (Babín)

 

Miesto výkonu práce

Základná škola s materskou školou, Babín 37

Termín nástupu

19.9.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.9.2022

Rozsah úväzku

100%  (zastupovanie počas dlhodobej PN)

Počet študentov školy

139

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude v zmysle  zákona 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny

nie

Vzdelanie

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola s materskou školou
Babín 37
029 52

zsmsbabinmail.com
0911 130 368

Kontaktná osoba

PaedDr. Anna Kurčinová
0911 130 368

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o ukončení vzdelania, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.
Žiadosti možno zasielať do 15.9.2022 na adresu školy emailom, alebo poštou.