Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Mentor/ka pre Regionálne centrum podpory učiteľov v Turci (Martin)

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

 

Zamestnávateľ:  Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

Adresa: M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

Mailový kontakt: zamestnanie@essmt.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Herbrychová, riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov

Voľné pracovné miesto: 1

 

Mentor/ka pre Regionálne centrum podpory učiteľov v Turci

 

Náplň práce:

• poskytovať individuálne poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom škôl (vrátane vedúcich PZ a OZ) - mentoring
• pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach
• monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne
• budovať partnerstvá v regióne a sieťovanie
• vlastné vzdelávanie a práca na vlastnom profesijnom raste

 

Nástup do práce:

21.08.2023, ponúkame prácu na pracovnú zmluvu na polovičný úväzok (2,5 dňa/týždeň) na dobu určitú, s možnosťou predĺženia.

 

Ponúkaný plat:

1010 eur/mesiac brutto

Požiadavky na zamestnanca:

• ukončené vysokoškolské pedagogické vzdelanie druhého stupňa

• pedagogická prax min. 5 rokov, resp. relevantná odborná prax min. 5 rokov

• miesto výkonu práce alebo trvalý pobyt v regióne Turiec

 

Ďalšie požiadavky:
• aktívny prístup k svojej profesii výhodou (napr. tvorba vlastných materiálov, vzdelávanie učiteľov, používanie moderných prístupov vo vzdelávaní, vzdelávanie sa nad rámec svojich základných povinností apod.)
• samostatnosť a flexibilita
• ochota pracovať na sebe
• schopnosť pracovať v tíme
Výhodou je:
• anglický jazyk na úrovni B1 - B2
• vodičský preukaz

Počítače:

• Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Internet - pokročilý

 

Všeobecné spôsobilosti:

• komunikácia (jednanie s ľuďmi)

• kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

• motivovanie ľudí

• prezentovanie

• pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

• rozhodovanie

• samostatnosť

• informačná gramotnosť

 

Osobnostné predpoklady:

• empatia

• komunikatívnosť

• sebaovládanie

 

Ponúkané výhody:

• mimoriadne odmeny za pracovné výkony
• odmeny pri pracovných a životných jubileách
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• domáce alebo zahraničné pracovné cesty
• vzdelávacie kurzy a školenia
• dovolenka nad rámec Zákonníka práce
• rekreačný poukaz, príspevok na dovolenku
• zabezpečenie bezplatných vzdelávaní vo všetkých oblastiach, ktoré sú od mentora požadované (5-dňové školenie v téme mentoringu už v auguste)
• výborný kolektív
• podpora vašich nápadov
• možnosť pracovať na skvalitnení vzdelávania nášho regiónu
• pre školu, ktorá sa svojho učiteľa takto čiastočne zriekne, je mentor na škole veľkým prínosom vďaka priamej podpore a vzdelávaniu vlastných kolegov

 

 

Zoznam vyžadovaných dokladov:

• doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom...)

• iné získané Osvedčenia, Certifikáty ...

• doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie

• zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov

• lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti

 

 

Informácie o výberovom konaní:
Motivačný list so žiadosťou, štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať na adresu zamestnanie@essmt.sk alebo poštou na adresu školy do 30.04.2023.

Zároveň vyplňte dotazník: https://bit.ly/doraznik_rcpu_2324 (odkaz použite v prehliadači).

Do motivačného listu okrem iného uveďte, prečo máte o túto pozíciu záujem, vašu víziu kvalitného učiteľa a dobrej školy.
O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.