Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kuchár/ka v školskej jedálni (Lietavská Lúčka)

Informácie o voľnom pracovnom mieste

 

Základná škola Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka zverejňuje nasledovnú informácia o voľnom pracovnom mieste prevádzkového zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Lietavská Lúčka, Skalka 34,

013 11 Lietavská Lúčka

Kontaktná osoba:

Mgr. Daniela Bitušiaková, riaditeľka školy

Kontaktné údaje:

041/5688244

admin@zslietlucka.edu.sk

Pracovné miesto/pozícia:

kuchárka v školskej jedálni

Pracovný pomer na dobu:

pracovný pomer na dobu neurčitú

Termín nástupu:

24. 08. 2024

Pracovný úväzok:

plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:

stredné odborné vzdelanie v obore kuchárka / výučný list,

prax v školskom stravovaní / gastronómii

Požadované doklady:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • zdravotný a potravinársky preukaz,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR,
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad predloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy)

Platové podmienky:

plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Iné súvisiace požiadavky:

samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť organizovať a komunikovať s ľuďmi (jednanie s ľuďmi), bezúhonnosť.

Termín podania žiadosti:

  • do 22. 06. 2024 osobne, elektronicky alebo poštou na adresu školy,
  • na základe posúdenia žiadostí budú žiadatelia pozvaní na osobný pohovor

 

V Lietavskej Lúčke, dňa 09. 04. 2024                                          Mgr. Daniela Bitušiaková

                                                                                                                riaditeľka školy