Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vychovávateľ/ka v ŠKD (Strečno)

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ/ka v ŠKD (100%, zástup PN)

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:                Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

 

Kategória voľného pracovného miesta:        vychovávateľ/ka v ŠKD (100%),

 

Dátum predpokladaného nástupu:                 ihneď, podľa dohody

 

Doba trvania výkonu práce:                           doba určitá, zastupovanie PN

Kvalifikačné predpoklady:                            v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z..

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z.),
  • doklady o ukončenom vzdelaní.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe na adresu:

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,

Mládeže 289,

013 24 Strečno

zsstrecno@gmail.com

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.

V Strečne dňa 13.9. 2022

 

                                                                                               Mgr. Matúš Čička

                                                                                                 riaditeľ školy