Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vychovávateľ/ka v ŠKD (Kysucké Nové Mesto)

Základná škola, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 

Prijmeme do pracovného pomeru od 18.09.2023 na plný úväzok vychovávateľku v školskom klube detí.

Podmienkou je minimálne stredoškolské vzdelanie v odbore vychovávateľstvo.

Požadované doklady:

1. žiadosť o prijatie do zamestnania

2. profesijný životopis

3. doklady:  o ukončenom vzdelaní

4. súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy – www.zsnabreznaknm.sk)

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Všetky požadované doklady zasielajte najneskôr do 13.09.2023.

Uchádzačov, ktorí nebudú vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.