Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Voľné pracovné miesto - učiteľ/ka MŠ Babkov

Učiteľ/ka materskej školy (Lietavská Svinná - Babkov)

Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov v súlade §84 ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov pracovnej pozície

učiteľ/ka materskej školy

Rozsah pracovného úväzku

100% úväzok s nástupom od 25.08.2022

Miesto výkonu práce : MŠ Babkov – elokované pracovisko

Kvalifikačné požiadavky

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontakt : ada.majsniarova@gmail.com , č.t. 0910 951 380