Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vedúca školskej jedálne (Ružomberok)

Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok

info@najskolark.sk, tel.: 044/4304030, 4304029, 4342729, 0911969124

www.zssladkovicova.edupage.org

 

Voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia:  vedúca školskej jedálne

Rozsah pracovného úväzku: 100 %

Nástup do zamestnania: od 22.8. 2022

  

Kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredné vzdelanie (maturita), uprednostňuje sa vzdelanie z okruhu stravovania – Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania, ekonomické zameranie a podobne.

 

Ďalšie požiadavky: zdravotný preukaz

 • prax vo vedúcej pozícii vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)
 • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
 •  organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 •  komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
 •  znalosť príslušnej legislatívy
 • zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania

Náplň  práce:

 •  riadenie prevádzky školskej jedálne
 •  zodpovedanie za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania v priestoroch ŠJ
 • riadenie a kontrolovanie práce podriadených zamestnancov
 •  zabezpečovanie dodržiavania stanovených výživových hodnôt v podávaných pokrmoch
 •  zostavovanie týždenných jedálnych lístkov
 •  zabezpečovanie hospodárneho nakladania so zverenými prostriedkami

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania - až po výberovom konaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • výpis z registra trestov - len prijatý uchádzač.

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovedný prístup k práci, pracovitosť,
 • schopnosť samostatne pracovať

Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

 

Termín podania žiadosti:

 

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Mgr. Marta Nechalová, Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok alebo elektronicky na info@najskolark.sk do 13.6.2022