Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vedúca školskej jedálne (Dunajov)

Základná škola s materskou školou Dunajov 235, 023 02 Dunajov

oznamuje voľné pracovné miesto:

Vedúca školskej jedálne

Predpokladaný termín nástupu: 22.8.2022

Základné požiadavky:

- Stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania alebo v oblasti stravovania,

- osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,

- prax v školstve vítaná,

- znalosť legislatívy, normovania a HCCP,

- organizačné schopnosti,

- komunikatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť - schopnosť pracovať samostatne a zároveň riadiť prácu ostatných.

Platové podmienky: - v súlade s platnou legislatívou.

Úväzok: znížený úväzok

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou, alebo elektronickou formou na

adresu: Základná škola s materskou školou Dunajov 235, 023 02

e-mail: zsmsdunajov@centrum.sk,  do 15.07.2022

tel. kontakt: 041/4385 192

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle

zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.