Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vedúca ŠJ (Ružomberok)

Voľné pracovné miesto

Riaditeľ Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok prijme do pracovného pomeru pracovníka/čku na pracovnú pozíciu: vedúca školskej jedálne

Predpokladaný termín nástupu: po dohode

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Práca na 1 zmenu

Doba určitá: s možnosťou zmeny na neurčitú

Nástupný plat:  v súlade s Nariadením vlády č. 296/2022 Z. z., príloha č.4

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie: podľa zákona 341/2004 doplnený NV SR 270/2019, úplné stredné vzdelanie +

doplnené o stredné vzdelanie v odbore kuchár,
- pracovná prax v spoločnom stravovaní, príp. v potravinárstve.

Znalosti: práca s programom VIS vítaná, komunikatívne zručnosti a samostatnosť

Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: 

- tvorba jedálnych lístkov, normovanie
- zodpovednosť za dodržiavanie hygieny stravovania ŠJ
- skladové hospodárstvo, objednávanie tovaru, vydávanie tovaru zo skladu, spracovanie sprievodných dokladov tovaru, príprava podkladov pre fakturáciu a účtovníctvo

- prax, vítaná, nie je podmienkou.

Všeobecné spôsobilosti:

Znalosť príslušných predpisov, vyhlášky MŠ SR o zariadení školského stravovania a ekonomiky v oblasti vedenia a financovania školskej jedálne, zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania, bezúhonnosť v zmysle §3 ods.3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita

Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní,

žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:

Spojená škola, Scota Viarora 8, 034 01 Ružomberok  alebo na e-mailovú adresu: alebo ondrejkovaj@ssrk.sk, chovanova@ssrk.sk .

Pohovor sa uskutoční na základe pozvánky. Uchádzači, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, nebudú pozvaní.

 

 

Ružomberok  07. 09. 2023

                                                                                           Mgr. Július Bruncko, v. r.

                                                                                                              riaditeľ školy