Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vedúca ŠJ (Kvačany)

Vedúca ŠJ (Kvačany, okres LM)

Základná škola, 032 23  Kvačany 227 príjme do pracovného pomeru vedúcu ŠJ.

Požadované stredoškolské vzdelanie s maturitou:

  • ekonomického zamerania – doplnené Osvedčením RUVZ o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a prax v spoločnom stravovaní prípadne v potravinárstve,
  • úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť stravovania – napr. hotelová akadémia, škola spoločného stravovania, výučný list v odbore kuchár, resp. skúška z technológie výroby jedál a náuky o výžive

Platové podmienky: v súlade s platnou legislatívou.

Termín nástupu: 1. 4. 2023

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou na adresu:

Základná škola, 032 23 Kvačany 227

alebo na e-mail: skola@zskvacany.sk

tel. kontakt: 0911 160 027