Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Upratovačka (Martin)

Upratovačka

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin prijme na zastupovanie počas PN upratovačku

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin
Termín nástupu:
september 2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 8.9.2023
Rozsah úväzku: 100%
Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zaradenie do platovej triedy 1, plat v rozsahu 732 – 757,50 €.

Požiadavky na uchádzača

Zoznam požadovaných dokumentov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní
  • životopis
  • súhlas so spracovávaním osobných údajov (v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.)

Požadované doklady posielajte do 6.9.2023 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, resp. e-mailom.

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy, e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710