Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

UPRATOVAČ / UPRATOVAČKA v ZŠ (Martin)

UPRATOVAČ / UPRATOVAČKA

 

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin ponúka voľné pracovné miesto:

Pracovná pozícia: upratovač/upratovačka
Rozsah pracovného úväzku: 100%
Nástup do zamestnania: ihneď, pracovný pomer na zastupovanie počas PN s možnosťou predĺženia
Pracovná doba: od 8.00 – 16.00
Kvalifikačné požiadavky: základné vzdelanie
Informácie o plate: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe. Plat od 664 € + osobný príplatok.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),

• súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované doklady posielajte do 31.5.2022 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.