Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Účtovník/účtovníčka (Žilina)

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

 

 

prijme do pracovného pomeru na pozíciu účtovník/účtovníčka

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru, príp. VŠ ekonomického smeru

 

Požiadavky:

 • znalosť podvojného účtovníctva a rozpočtovej klasifikácie v školstve
 • znalosť účtovníckeho programu iSpin
 • znalosť konsolidovanej účtovnej závierky
 • znalosť správy majetku zaraďovanie, inventarizácia, práca v X-Matik výhodou
 • znalosť účtovania projektov financovaných z fondov VÚC a EÚ
 • práca s PC (excel, word, outlook)
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • samostatnosť pri práci, zodpovednosť

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a v znení neskorších predpisov

 

Náplň práce:

 • podvojné a rozpočtové účtovanie
 • rozpočet ekonomická klasifikácia, výkazníctvo, konsolidácia
 • fakturácie, refundácie, platby cez Štátnu pokladnicu
 • inventarizácia a správa majetku školy

 

Platové podmienky:

 • odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonovna základe stupnice platových taríf podľa Zákona 553/2003 Z.z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní  a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne do 12.07.2024 na adresu: SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: hanulikova@sospza.sk

 

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

 

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že na pracovný pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.