Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/učiteľka v materskej škole (Oravská Jasenica)

Voľné pracovné miesto - učiteľ/učiteľka v materskej školeVytlačiť Vytlačiť
 

Základná škola s materskou školou M. Hamuljaka, Oravská Jasenica 141;

 tel. č. 043/552 51 15; e-mail: info@zsoravjas.sk;
webové sídlo:
https://zsoravskajasenica.edupage.org 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica 141

Kategória: učiteľ/učiteľka materskej školy

Miesto práce
Základná škola s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica 141

Druh pracovného pomeru
plný úväzok na dobu určitú –  školský rok 2022/2023

Termín nástupu
1. september 2022

Potrebné vzdelanie

stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa v pedagogickom smere

 

Termín podávania žiadostí je do: 1. 7. 2022