Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka v ZUŠ (Ružomberok)

  • Názov školy: Súkromná základná umelecká škola Jánoš
  • Adresa sídla školy: Mostová 4, 034 01 Ružomberok
  • Kontakty na zodpovednú osobu: Bc. Terézia Timková, DiS. art., 0905 155 991
  • Voľná pracovná pozícia: učiteľ/učiteľka v ZUŠ v hudobnom odbore, učiteľ/učiteľka v ZUŠ - hra na klavíri, učiteľ/učiteľka v ZUŠ - hra na akordeóne
  • Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
  • Predpokladaný dátum prijatia: september 2022