Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka špeciálnej základnej školy (Martin)

Názov školy:      

Špeciálna základná škola

Adresa sídla školy :

Ul.P.Mudroňa 46, Martin

Kontakty na zodpovednú osobu:

spzmt@spzmt.sk, 0911413404

Voľná pracovná pozícia.

  • učiteľ pre žiakov  v A variante
  • učiteľ pre žiakov v C variante
  • pedagogický asistent

(na dobu určitú do 31.augusta 2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú).

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z.  a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z.

Iné požiadavky:

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, zdravotná spôsobilosť.

Termín doručenia žiadosti:

Do 27. mája 2022

Predpokladaný dátum prijatia:

24.august 2022 resp. 1. september 2022