Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka slovenského jazyka (Žilina)

Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina

ponúka voľné pracovné miesto

pre učiteľa/ku slovenského jazyka v kombinácii s iným predmetom s nástupom

od 1.9.2023 .

 

Kvalifikačné predpoklady :

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru

Podmienky pre voľné pracovné miesto:

  • rozsah úväzku: 100%
  • pracovný pomer: s možnosťou na dobu neurčitú
  • Platové podmienky : v zmysle zákona č.318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam  požadovaných dokladov :

  • žiadosť o zamestnanie
  • profesijný životopis
  • doklady o nadobudnutom vzdelaní

Požadované doklady prosím doručte do 12.5.2023 na e-mail: krupovat@soseza.sk

Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou. Kontakt:  041/707 49 45, 0911/350 981  Ing. Krúpová – zástupkyňa pre teoretické vyučovanie.