Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka SJL, NEJ, MAT, INF, BIO, GEG (Dolná Tížina)

Základná škola, Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina,

prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku.

 

Aprobácia: SJL, NEJ, MAT, INF, BIO, GEG

Úväzok:  plný (1,00)

Dátum nástupu:  1.9.2023

Požiadavky:

- vzdelanie v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný štruktúrovaný životopis (europass),
- súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z.),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- kópie dokladov o ukončenom vzdelaní

Platové podmienky:

- v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.1.2023".

 

Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokladmi zasielajte e-mailom na: zsdolnatizina@gmail.com alebo poštou na adresu:

                                       Základná škola, Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina

 

Kontaktná osoba: Mgr. Petra Bačinská, riaditeľka školy,

           zsdolnatizina@gmail.com   041/5995078       0949 091 222