Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka SJ + VV, resp. HV....iný predmet (Žilina)

Učiteľ/ka slovenského jazyka + Výtvarná výchova, resp. Hudobná výchova....iný predmet (Žilina)

Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina

ponúka voľné pracovné miesto

pre učiteľa/ku slovenského jazyka v kombinácii s iným predmetom s nástupom

od 1.9.2023 .

 

Kvalifikačné predpoklady :

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru

Podmienky pre voľné pracovné miesto:

  • rozsah úväzku: 100%
  • Platové podmienky : v zmysle zákona č.318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov :

  • žiadosť o zamestnanie
  • profesijný životopis
  • doklady o nadobudnutom vzdelaní
  • súhlas so spravovaním osobných údajov

Požadované doklady prosím doručte do 20.5.2023 na e-mail: zsmladosti.hajik@gmail.com

Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou kandidátom spĺňajúcim predpoklady.  Ponechávame si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontakt: 041/5078611, 0915792784  PaedDr. Janka Kamenská Halečková