Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka s kombináciou aprobácie SJL, ANJ, OBN, DEJ (Dolný Kubín)

Pozícia:

Učiteľ s kombináciou aprobácie SJL, ANJ, OBN, DEJ Mám záujem

Úväzok:

100%

Dátum nástupu:

1.9.2022

Požiadavky:

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Žilinský kraj
Okres Dolný Kubín, SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín

Základná zložka mzdy (v hrubom):
942,50 eur / mesiac

Dátum nástupu:
1.9.2022
Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia

Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport

Údaje o pracovnom mieste
učiteľ slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, občianskej náuky a dejepisu

Požiadavky na zamestnanca
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore občianska náuka a dejepis, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, tvorivosť, kladný vzťah k práci s deťmi a mládežou, práca v tíme, precíznosť, spoľahlivosť, empatia.

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• motivačný list

IČO:42070902

Internetová adresa:
https://sukromnaskolazemko.edupage.org/

Charakteristika:
Súkromná stredná odborná škola s viac ako 30-ročnou históriou, s učebnými 3-ročnými študijnými 4-ročnými odbormi.
Na obálku uveďte: ,,Žiadosť o prijatie do zamestnania“ – neotvárať.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie/ pohovor.


Mgr. Peter Zemko, riaditeľ školy