Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka s aprobáciou MATEMATIKA/INFORMATIKA (Žilina)

Gymnázium Hlinská 29 v Žiline príjme  do pracovného pomeru

od 01. 09. 2023 na voľné pracovné miesto

 

 

kategória zamestnanca :

  • učiteľ pre úplné stredné  všeobecné vzdelávanie s aprobáciou MATEMATIKA alebo s aprobáciou INFORMATIKA

 

kvalifikačné predpoklady :

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov,
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru

 

zoznam požadovaných dokladov :

  • žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy

 

iné požiadavky

  • bezúhonnosť
  • požadované doklady doručiť osobne alebo na e-mail do 14.04.2023 do 12:00 hod.

 

podmienky pre voľné pracovné miesto:

  • pracovný pomer na dobu určitú – s perspektívou trvalého pracovného pomeru

rozsah úväzku:  100 %                       

 

Platové podmienky : Plat zamestnanca bude zohľadňovať  zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom  záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č.220/2022 Z.z.

 

Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.

 

Škola si vyhradzuje právo nevybrať  žiadneho z uchádzačov.

 

Kontakt:

e-mail: gymnazium@gymza.sk 

tel.č. 041/763 77 00