Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka s aprobáciou MATEMATIKA/INFORMATIKA (Žilina)

Gymnázium Hlinská 29 v Žiline príjme  do pracovného pomeru

od 01. 10. 2022 na voľné pracovné miesto

 

 

kategória zamestnanca :

  • učiteľ pre úplné stredné  všeobecné vzdelávanie s aprobáciou MATEMATIKA alebo s aprobáciou INFORMATIKA

 

kvalifikačné predpoklady :

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov,
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru,
  • ďalšie požiadavky: znalosť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá, skúsenosti s realizáciou maturitnej skúšky,  znalosť práce s PC, práca v Edupage

zoznam požadovaných dokladov :

  • žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy

iné požiadavky

  • požadované doklady doručiť osobne alebo na e-mail do 27.09.2022 do 12:00 hod.

podmienky pre voľné pracovné miesto:

  • skrátený pracovný pomer na dobu určitú – s perspektívou trvalého pracovného pomeru,

rozsah úväzku:  80 % (v prípade matematiky)

                         100% (v prípade informatiky)

 

Platové podmienky : v zmysle zákona č.318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom  záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.

Škola si vyhradzuje právo nevybrať  žiadneho z uchádzačov.

Kontakt:

e-mail: gymnazium@gymza.sk 

tel.č. 041/763 77 00