Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka s aprobáciou MAT (Žilina)

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

 

 

prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa

 

s aprobáciou predmetu matematika 

 

 

Požiadavky:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa –   učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov  s aprobáciou predmetu matematika

 

 

Nástup: 01.09. 2024

Miesto výkonu práce: Hlavná 2, Žilina- Bytčica

 

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladov o vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť aSc Agendy, EduPage
 • práca s PC (Excel, Word, Outlook)
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • samostatnosť pri práci, zodpovednosť

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 08. 07. 2024 na adresu: SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: hanulikova@sospza.sk

 

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

 

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.