Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka s aprobáciou Hudobná výchova (Kysucké Nové Mesto)

Základná škola, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 

Prijmeme do pracovného pomeru /od 30.8.2023 do 31.8.2024/ na plný úväzok učiteľa/ľku  s aprobáciou Hudobná výchova.

Podmienkou je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  s touto aprobáciou.

Požadované doklady:

1. žiadosť o prijatie do zamestnania

2. profesijný životopis

3. doklady:  o ukončenom vzdelaní

4. súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy – www.zsnabreznaknm.sk)

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Všetky požadované doklady zasielajte najneskôr do 10.06.2023.

K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú vybratí na základe splnenia kvalifikačných predpokladov a zaslaných dokladov.

Uchádzačov, ktorí neboli vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.