Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka s aprobáciou CHE (Gbeľany)

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 učiteľa s aprobáciou chémia na dobu určitú do 31.08.2025 s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovného pomeru.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielať na adresu školy prípadne mailom na zsgbelany@gmail.com do 01.08.2024.

Na osobný pracovný pohovor nebudú pozvaní uchádzači nespĺňajúci kvalifikačné predpoklady na obsadenie pracovnej pozície!