Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka predprimárneho vzdelávania (Dunajov)

Pozícia: Učiteľka predprimárneho vzdelávania

Základná škola s materskou školou Dunajov príjme do zamestnania od 16.5.2022  učiteľku predprimárneho vzdelávania na dobu určitú - zástup počas MD. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné a ostatné predpísané predpoklady pre výkon funkcie učiteľky predprimárneho vzdelávania v súlade so zákonom č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o ukončení vzdelania, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR 338/2019 Z.z

Žiadosti možno zasielať do 11.5.2022 na adresu: ZŠ s MŠ Dunajov 235, 023 02
Kontakty :
zsmsdunajov@centrum.sk      t.č. 041/4385 192