Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou telesná a športová výchova (Ružomberok)

Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok

info@najskolark.sk, tel.: 044/4304030, 4304029, 4342729, 0911969124

www.zssladkovicova.edupage.org


Voľné pracovné miesto

ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok prijme do  pracovného pomeru učiteľa pre 2. stupeň s aprobáciou telesná a športová výchova

Rozsah úväzku:  100%

Požadované  vzdelanie:a) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
                                             b)podľa zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Termín nástupu: 1. 9. 2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.5.2022

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC, internet - pokročilý, MS office Word, Excel

Ďalšie požiadavky

- schopnosť pracovať v tíme
- samostatnosť
- organizačné zručnosti
- komunikatívnosť, asertívnosť
- práca s IKT

Platové podmienky:

 

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
 

Požadované doklady:
žiadosť
profesijný životopis
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
doklady o vzdelaní
odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace - len prijatý uchádzač
lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania - až po výberovom konaní

Žiadosť posielajte na adresu: info@najskolark.sk

Viac  informácií na tel. čísle 0911 969 124 alebo osobne u riaditeľky školy.