Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka odborných zdravotníckych predmetov (Žilina)

Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica

prijme do pracovného pomeru

učiteľa odborných zdravotníckych predmetov

 

Úväzok: 100 %

Dátum nástupu: 01.09.2022

Požiadavky na uchádzača:

  • vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.,
  • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.,
  • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • pedagogická spôsobilosť.

 

Náplň práce:  výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je učiteľom strednej školy.


Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 37 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

 

Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zašlite písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skola@sszaby.sk do 31.
07. 2022.