Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka odborných predmetov pre UO-cukrár (Žilina)

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

 

prijme do pracovného pomeru na plný úväzok

 

učiteľa odborných predmetov pre učebný odbor cukrár

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom  odbore potravinárskeho smeru
 • doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon

            pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných vyučovacích predmetov

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Nástup: 01.09. 2022

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladov o vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Ďalšie požiadavky:

 • výhodou znalosť programu ASC agenda
 • práca s PC (excel, word, outlook)
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • samostatnosť pri práci, zodpovednosť


Platové podmienky:

v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Požadované doklady zasielajte na e-mailovú adresu mazgutova@sospza.sk alebo poštovú adresu SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina do 17.06. 2022.

Termín pohovoru sa bude konať od 20. – 24.06.2022 v budove školy.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí nám zašlú svoj životopis. Nakoľko je pre nás veľmi dôležité, aby kandidát spĺňal požiadavky pozície, kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.