Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka odborných elektrotech. predmetov a informatiky (Žilina)

Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina

 

ponúka voľné pracovné miesto

 

pre učiteľa/ku odborných elektrotechnických predmetov a informatiky/informačných technológií

 

Kvalifikačné predpoklady :

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru

Podmienky pre voľné pracovné miesto:

  • rozsah úväzku: 100%
  • nástup: od 6.3.2023 alebo dohodou
  • pracovný pomer: na dobu určitú, s možnosťou predĺženia po 1.roku na dobu neurčitú
  • Platové podmienky : v zmysle zákona č.318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam  požadovaných dokladov :

  • žiadosť o zamestnanie
  • profesijný životopis
  • doklady o nadobudnutom vzdelaní

Požadované doklady prosím doručte čo najskôr na e-mail: krupovat@soseza.sk alebo osobne/poštou na sekretariát školy.

Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou. Kontakt:  0911/350 981 Ing.Krúpová- zástupkyňa pre teoretické vyučovanie.