Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka MŠ (Ochodnica)

Voľné pracovné miesto- učiteľka materskej školy

 

Materská škola, Ochodnica č.355 oznamuje 1 voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľka materskej školy.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Materská škola, Ochodnica č.355

Termín nástupu

26.08.2024

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

19.7.2024

Rozsah úväzku

100%

Pracovný pomer na dobu určitú (zástup MD).

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Požiadavky na uchádzača

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov.
  • zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť.

 

Požadované doklady:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný životopis (CV),
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy

Materská škola, Ochodnica č.355

023 35 Ochodnica

mail:msochodnica@gmail.com

Žiadosť a požadované doklady zasielajte na zverejnenú adresu alebo elektronicky.

 

Kontaktná osoba

PaedDr. Alena Pijáková, 0911339945