Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka MŠ (Krpeľany)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Obec Krpeľany, Štefánikova 138/7, 03854 Krpeľany v súlade §84 ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov pracovnej pozície

Učiteľ/ka materskej školy.

Rozsah pracovného úväzku

100% úväzok s nástupom od 26. 8. 2022

Kvalifikačné požiadavky

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné kritéria a požiadavky

Zaradenie do platovej triedy 4 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 738,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:

Obec Krpeľany, Obecný úrad Štefánikova 138/7,03854 Krpeľany, prípadne na e-mail: krpelany@krpelany.sk  najneskôr  do 17.06. 2022

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky.

Telefonický kontakt: 0918 111 063