Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka materskej školy (Veľké Rovné)

Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné príjme kvalifikovaného učiteľa/ kvalifikovanú učiteľku pre materskú školu od septembra 2023.

Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť do 19.06.2023 na adresu školy: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302, 01362 Veľké Rovné alebo e-mailom na adresu skolavelkerovne@gmail.com. Záujemcovia, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky budú pozvaní na pohovor mailom, alebo telefonicky.

PONUKA 2

Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302 prijme do trvalého pracovného pomeru vyučenú kuchárku/vyučeného kuchára s nástupom od 23. augusta 2023. Platové zaradenie: podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnej správe + osobné ohodnotenie + týždeň dovolenky naviac.

Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302, 01362 Veľké Rovné alebo e-mailom na adresu skolavelkerovne@gmail.com najneskôr do konca júna 2023. Záujemcovia, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky (minimálne výučný list v odbore kuchár/kuchárka) budú pozvaní na pohovor mailom, alebo telefonicky.