Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka materskej školy (Martin)

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

 

Zamestnávateľ:  Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

Adresa: M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

Mailový kontakt: zamestnanie@essmt.sk

Kontaktná osoba: MA, BEd. (Hons) Peter Petrovič, zástupca riaditeľa školy pre MŠ

Voľné pracovné miesto: 1

 

 

Učiteľ/ka materskej školy

 

Náplň práce: 

• výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na všestranný rozvoj detí MŠ v skupinovej ako aj individuálnej forme
• pravidelné vedenie pedagogickej dokumentácie
• príprava na dennú činnosť (príprava materiálov a pomôcok)
• účasť na poradách, akciách a aktivitách školy
• účasť na individuálnych rodičovských konzultáciách a na seminároch s rodičmi

 

Nástup do práce:

Ponúkame prácu na pracovnú zmluvu na plný úväzok, na dobu určitú na zastupovanie počas PN, MD a RD od mája 2023, prípadne od septembra 2023.

 

Požadované vzdelanie úplne stredné odborné vzdelanie v zmysle vyhlášky 1/2020 MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Jazykové znalosti – Anglický jazyk: úroveň A1 – A2

     Počítačové znalosti -  bežné kancelárske aplikácie - úroveň pokročilá

     Ďalšie požiadavky:

• zodpovednosť za duševný vývoj a bezpečnosť zverených detí predškolského veku
• tvorivosť pri príprave činností, hier, súťaží atď.
• vysoká motivácia viesť a formovať mladú generáciu
• ochota a schopnosť viesť mimo - vyučovacie aktivity a zavádzať inovácie
• jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch

Výhodou je minimálne 1 – ročná prax na pozícii učiteľa materskej školy a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v cirkevnom spoločenstve.
 

Ponúkané výhody:

• mimoriadne odmeny za pracovné výkony
• odmeny pri pracovných a životných jubileách
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• vzdelávacie kurzy a školenia
• dovolenka nad rámec Zákonníka práce
• príspevok na rekreáciu
• práca v mladom a dynamickom kolektíve
• práca v kolektíve s medzinárodným zázemím
• priestor pre sebarealizáciu
• možnosti osobnostného rozvoja
• zodpovedajúce mzdové ohodnotenie


Ďalej ponúkame:
• pre učiteľov mimo Martina vieme poskytnúť ubytovanie
• dobré materiálne vybavenie pomôckami
• technický kútik pre deti
• možnosť profesne sa rozvíjať prostredníctvom programu Erasmus+
• pravidelné koncoročné odmeny
• férové ohodnotenie práce nad rámec povinností
• v školskej jedálni poskytujeme výbornú stravu (možnosť výberu zo 4 jedál), kultúrne stravovanie alebo dávame možnosť zvoliť si stravovanie formou gastrolístkov
• ponúkame možnosť využívať školskú telocvičňu a posilňovňu po vyučovaní
• dotované cvičenie s trénerom

Zoznam vyžadovaných dokladov:

• doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom...)

• iné získané Osvedčenia, Certifikáty ...

• zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov

• doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania

• doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie

• lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti

 

Životopisy v slovenskom jazyku môžete posielať mailom na adresu: zamestnanie@essmt.sk najneskôr do 30.04.2023.

O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.