Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka materskej školy (Divina)

Základná škola s materskou školou, Divina 538, 013 31 Divina v súlade §84 ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov pracovnej pozície

Učiteľ/ka materskej školy

Rozsah pracovného úväzku

100% úväzok s nástupom od 1. 9. 2022

Kvalifikačné požiadavky

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontakt

zsmsdivina@zsdivina.edu.sk

T.č.: 0918 599 460 z.r.š. pre MŠ