Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka matematiky v ZŠ (Oščadnica)

Miesto výkonu práce

Ústredie 760, Oščadnica

Aprobácia

Matematika - 20 hodín, príp. THD, VYV - 3 hodiny

Rozsah úväzku a termín nástupu

100%, od 1.9.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

29.8.2022

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Práca s balíkom Office 365, vzdelávacie programy a aplikácie, Edupage

Vzdelanie

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

 

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola
Ústredie 760
02301 Oščadnica

www.zsoscadnicau.sk

 

Kontaktná osoba

Mgr. Veronika Mačuhová
+421915755254