Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka matematiky, SJ, HV (Kysucké Nové Mesto)

Základná škola, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 

Prijmeme do pracovného pomeru na plný úväzok /100%/

  1. Učiteľa s aprobáciou Matematika /vítaná aprobácia Matematika a Fyzika/
  2. Učiteľa s aprobáciou Slovenský jazyk a Hudobná výchova

s nástupom od 30.08.2022 na dobu určitú do 31.08.2023.

Požadované doklady:

1. žiadosť o prijatie do zamestnania

2. profesijný životopis

3. doklady:  o ukončenom vzdelaní, doklad o ovládaní štátneho jazyka /maturitné vysvedčenie/

4. súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy – www.zsnabreznaknm.sk)

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Všetky požadované doklady zasielajte do 10.06.2022

K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú vybratí na základe splnenia kvalifikačných predpokladov,  zaslaných dokladov a s požadovanou aprobáciou.

Uchádzačov, ktorí nebudú vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.