Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka matematiky na ZŠ a GYM (Martin)

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

Zamestnávateľ:  Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

Adresa: M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

E-mail: zamestnanie@essmt.sk

Voľné pracovné miesto: 1

 

 

1, Učiteľ/ka matematiky na druhom stupni základnej školy a na gymnáziu

 

Náplň práce – vyučovanie matematiky na druhom stupni ZŠ a na bilingválnom anglickom gymnáziu. Výhodou je kombinácia s informatikou, biológiou alebo chémiou.

 

Nástup do práce01.09.2023, pracovná zmluva na dobu určitú počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

 

Požadované vzdelanie - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky 1/2020 MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

     Jazykové znalosti - Anglický jazyk:  B1 - B2.

     Počítačové znalosti - schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách

     Ďalšie očakávania 

     - kvalifikované vyučovanie žiakov

     - ovládanie didaktiky vyučovania na základnej škole a na strednej škole

     - vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu

     - aktívne používanie anglického jazyka výhodou

     - jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch

Výhodnou je 1 – ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v           cirkevnom spoločenstve.

 

     Zoznam vyžadovaných dokladov

     - doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom...)

     - iné získané Osvedčenia, Certifikáty ...

      - zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov

     - doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania

     - doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie

     - lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti

     - potvrdenie o poskytnutí osobných údajov na účel preukázania bezúhonnosti

 

Motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom alebo anglickom jazyku môžete zasielať mailom na adresu zamestnanie@essmt.sk alebo poštou na adresu školy do 30. apríla 2023.

O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.