Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka matematiky na gymnáziu (Martin)

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

Zamestnávateľ:  Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

Adresa: M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

E-mail: zamestnanie@essmt.sk

Voľné pracovné miesto: 1

 

 

1, Učiteľ/ka matematiky na gymnáziu

 

Náplň práce – vyučovanie matematiky v anglickom jazyku na bilingválnom gymnáziu.

 

Nástup do práce1.9.2022, pracovná zmluva na dobu určitú počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

 

Požadované vzdelanie - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky 1/2020 MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

   Jazykové znalosti - Anglický jazyk:  C1 - C2.

     Počítačové znalosti - schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách

     Ďalšie očakávania 

     - kvalifikované vyučovanie žiakov

     - ovládanie didaktiky vyučovania na strednej škole

     - vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu

     - aktívne používanie anglického jazyka,

     - jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch

Výhodnou je 1 – ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v cirkevnom spoločenstve.

 

     Zoznam vyžadovaných dokladov

     - doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom...)

     - iné získané Osvedčenia, Certifikáty ...

      - zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov

     - doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania

     - doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie

     - lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti

     - potvrdenie o poskytnutí osobných údajov na účel preukázania bezúhonnosti

 

Motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom alebo anglickom jazyku môžete zasielať mailom na adresu zamestnanie@essmt.sk alebo poštou na adresu školy do 31. mája 2022.

O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.