Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka I.stupňa ZŠ (Babín)

Učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy, (Babín)

 

Miesto výkonu práce

Základná škola s materskou školou, Babín 37

Termín nástupu

1.9.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

22.8.2023

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

139

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude v zmysle zákona 553/2003 Z. z.

Vzdelanie

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola s materskou školou
Babín 37
029 52

zsmsbabinmail.com
0911 130 368

Kontaktná osoba

PaedDr. Anna Kurčinová
0911 130 368

 

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o ukončení vzdelania, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.
Žiadosti možno zasielať do 22.8.2023 na adresu školy emailom, alebo poštou.