Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka informatiky (Staškov)

Základná škola, Staškov 502, prijme do pracovného pomeru učiteľa informatiky  môže byť aj s kombináciou TSV, THD s nástupom od 1. septembra 2023. Úväzok 100%. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa nižšieho stredného vzdelávania.

Zoznam požadovaných dokladov:

• žiadosť o prijatie do zamestnania,

• štruktúrovaný životopis,

• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),

• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7),

• súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 20.6.2023 na adresu školy: Základná škola, Staškov 502, 023 53 Staškov resp. e-mailom: staskovzs@gmail.com

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka  školy, e-mail: staskovzs@gmail.com, tel. číslo: 041/4346049, 0911 251 168